19 Mayıs 2024

S PLAKA İHALE İLANI

GÜROYMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz; Şirintepe, Barış ve Bağlar Mallesinde bulunan aşağıda Ada, Parsel, yüzölçümü, niteliği, muhammen bedelleri ve geçici teminatları yazılı olan  20 adet S Plakanın  2886 sayılı   Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile ve satışları yapılacaktır.

 

Niteliği

Sıra No

Muhammen Bedel
(KDVB Dahil) TL

Geçici
Teminat

İhale Tarihi
ve Saati

S Plaka

1

28.500,00

3.000,00

14.11.2022  08:25

S Plaka

2

28.500,00

3.000,00

14.11.2022 08:50

S Plaka

3

28.500,00

3.000,00

14.11.2022  09:15

S Plaka

4

28.500,00

3.000,00

14.11.2022  09:40

S Plaka

5

28.500,00

3.000,00

14.11.2022  10:05

S Plaka

6

28.500,00

3.000,00

14.11.2022  10:30

S Plaka

7

28.500,00

3.000,00

14.11.2022  10:55

S Plaka

8

28.500,00

3.000,00

14.11.2022  11:20

S Plaka

9

28.500,00

3.000,00

14.11.2022  11:45

S Plaka

10

28.500,00

3.000,00

14.11.2022  13:00

S Plaka

11

28.500,00

3.000,00

14.11.2022  13:25

S Plaka

12

28.500,00

3.000,00

14.11.2022  13:50

S Plaka

13

28.500,00

3.000,00

14.11.2022  14:15

S Plaka

14

28.500,00

3.000,00

14.11.2022  14:40

S Plaka

15

28.500,00

3.000,00

14.11.2022  15:05

S Plaka

16

28.500,00

3.000,00

14.11.2022  15:30

S Plaka

17

28.500,00

3.000,00

14.11.2022  15:55

S Plaka

18

28.500,00

3.000,00

14.11.2022  16:20

S Plaka

19

28.500,00

3.000,00

14.11.2022  16:30

S Plaka

20

28.500,00

3.000,00

14.11.2022  16:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. İş bu ihaleye ait şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden bedelsiz görülür  250 TL, Bedel ile temin edilir.
 2. İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatleri arasında Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 3. İhaleye girecek kişilerin ihale gününden evvel muhammen bedelinin   % 10 olan geçici teminatlarını Ziraat Bankasına yatırıp teminat dekontunu ihale gününden evvel ibraz etmeleri şarttır.

            2- Servis (S) Plakası İçin

              Gerçek Kişiler İçin:

a-) 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, şoförlük mesleğini seçmiş olduğunu belirtir, İhale tarihi itibariyle son altı ay içerisinde düzenlenmiş “Oda Kayıt Belgesi”nın aslı ya da Noter Onaylı örneği, 

b-) 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda şoförlük mesleğini seçmiş olduğunu belirtir, ihale tarihi itibariyle, son altı ay içerisinde düzenlenmiş “Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Tasdiknamesi”nin aslı ya da Noter Onaylı örneği,

c-) Oda kaydı ve esnaf sicil kaydı bulunmayan kişiler için 1. ve 2. Maddelerde istenen evraklar yerine Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden alınacak Sicil / Oda Kaydı olmadığına dair yazı / sorgu, 

d-) Vergi Dairesi'nden veya e-devlet üzerinden alınmış mükellefiyet durumunu gösteren belge,

e-) Güroymak ilçesi sınırları içerisinde ikamet ettiğini gösterir Nüfus Müdürlüklerinden veya e-devlet üzerinden alınmış güncel "Adres Bilgileri Raporu" veya "Yerleşim Yeri (İkametgâh) ve Diğer Adres Belgesi" ,

f-) “Nüfus Cüzdanı” / “Kimlik Kartı” veya kayıp olması durumunda Nüfus Müdürlüklerinden alınmış "Geçici Kimlik Belgesi" nin fotokopisi, 

g-) Resmi Kurumlara verilmek üzere e-devlet üzerinden alınmış “Adli Sicil Kayıt Belgesi", adli sicil kaydı veya arşiv kaydının bulunması durumunda “Karayolu Taşıma Yönetmeliği'”nde belirtilen suçlardan (4.Maddesi'nin (ıı) bendi ile 34. Maddesi'nin (d) bendinde tarif edilen suçlardan) olmadığına dair Avukat tarafından onaylanmış “Matbu Saygınlık Belgesi”,

h-) Üzerine tescilli başka bir tehditli ticari plaka bulunmadığını belirtir Bitlis Valiliği İl Trafik

Tescil Şube Müdürlüğü veya İlçe Trafik Tescil Büro Amirliklerinden alınmış güncel “Pol-Net Kayıt Belgesi” aslı (herhangi bir nedenle iptal edilen tahditli ticari plaka kaydının bulunması durumunda söz konusu plakanın boşa çıkarıldığını belirtir “ARTES - Tescil İşlem Sonuç Belgesi”),

g-) “Sürücü Belgesi” fotokopisinin Noter onaylı örneği (2016 öncesi eski tip ehliyetlerde minibüs veya otobüs cinsi araç kullanacak en az B veya D sınıfı, 2016 sonrası yeni tip ehliyetler için en az D1 veya D sınıfı sürücü belgesine sahip olunacak, ayrıca 66 yaşından gün almış, ancak 69 yaşından gün almamış kişiler için geçerli SRC Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi veya e-devlet üzerinden alınmış Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin geçerli olduğunu belirtir belge de dosyaya konulacak), 

ı-) Geçici Teminatın yatırıldığına dair Makbuz.

 

Şirket Adına Şirket Ortağı Kişiler İçin:

a-) 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, şoförlük mesleğini seçmiş olduğunu belirtir, ihale tarihi itibariyle son altı ay içerisinde düzenlenmiş “Ticaret Odası Faaliyet Belgesi” aslı (aynı şirket için yapılacak başvuruların birden fazla olması durumunda diğer dosyalara fotokopisi konulacak),

b-) 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, şoförlük mesleğini seçmiş olduğunu belirtir, ihale tarihi itibariyle son altı ay içerisinde düzenlenmiş “Ticaret Sicil Tasdiknamesi” aslı (aynı şirket için yapılacak başvuruların birden fazla olması durumunda diğer dosyalara fotokopisi konulacak),

c-) Kişinin Şirketin ortağı olduğunu gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden alınacak “Ortaklık Durum Belgesi” nin güncel tarihli aslı (aynı şirket için yapılacak başvuruların birden fazla olması durumunda diğer dosyalarda fotokopisi konulacak),

d-) Güroymak ilçe sınırları içerisinde ikamet ettiğini gösterir Nüfus Müdürlüklerinden veya e-devlet üzerinden alınmış güncel "Adres Bilgileri Raporu" veya "Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi",

e-) Şirket ortağının “Nüfus Cüzdanı” / “Kimlik Kartı” veya kayıp olması durumunda Nüfus Müdürlüklerinden alınmış "Geçici Kimlik Belgesi" nin    

      fotokopisi, 

f-) Şirket ortağının Resmi Kurumlara verilmek üzere alınmış “Adli Sicil Kayıt Belgesi", adli sicil kaydı veya arşiv kaydının bulunması durumunda “Karayolu Taşıma Yönetmeliği'”nde belirtilen suçlardan (4.Maddesi'nin (ıı) bendi ile 34. Maddesi'nin (d) bendinde tarif edilen suçlardan) olmadığına dair Avukat tarafından onaylanmış “Matbu Saygınlık Belgesi”,

g-) Şirket ortağı üzerine tescilli başka bir tahditli ticari plaka bulunmadığını belirtir Bitlis Valiliği İl Trafik Tescil Şube Müdürlüğü veya İlçe Trafik Tescil Büro Amirliklerinden alınmış güncel “Pol-Net Kayıt Belgesi” aslı (herhangi bir nedenle iptal edilen tahditli ticari plaka kaydının bulunması durumunda söz konusu plakanın boşa çıkarıldığını belirtir “ARTES - Tescil İşlem Sonuç Belgesi”),

h-) Ortağı olduğu Şirket üzerindeki tahditli ticari plakaları gösterir Bitlis Valiliği İl Trafik

Tescil Şube Müdürlüğü veya İlçe Trafik Tescil Büro Amirliklerinden alınmış güncel “Pol-Net Kayıt Belgesi” aslı (herhangi bir nedenle iptal edilen tahditli ticari plaka kaydının bulunması durumunda söz konusu plakanın boşa çıkarıldığını  belirtir “ARTES - Tescil İşlem Sonuç Belgesi”) (Şirket üzerine kayıtlı tahditli ticari plaka sayısının ortak sayısından fazla olduğunun tespiti halinde başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Aynı şirket için yapılacak başvuruların birden fazla olması durumunda diğer dosyalara fotokopisi konulacak),

ı-) Şirket ortağının “Sürücü Belgesi” fotokopisinin Noter onaylı örneği (2016 öncesi eski tip ehliyetlerde minibüs veya otobüs cinsi araç kullanacak en az B veya D sınıfı, 2016 sonrası yeni tip ehliyetler için en az D1 veya D sınıfı sürücü belgesine sahip olunacak, ayrıca 66 yaşından gün almış, ancak 69 yaşından gün almamış kişiler için geçerli SRC Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi veya e-devlet üzerinden alınmış Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin geçerli olduğunu belirtir belge de dosyaya konulacak),  

i-) Ortağı olduğu şirketin “Vergi Levhası” fotokopisi veya e-devlet üzerinden alınmış Şirketin mükellefiyet durumunu gösteren güncel belge, 

k-) Geçici Teminatın yatırıldığına dair Makbuz,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 1.  İhale uhdesinde kalacak kişi 5 (beş) gün içerisinde ihale bedelinin, % 6’ sı kati teminat, 15 (onbeş) gün içerisinde ihale bedelinin tamamının, yatırılmaması halinde teminatlar irat kaydedilecektir.
 2. İhale bedelinin tamamının yatırılmasına müteakip arsa tapu devri işlemleri yapılacaktır.
 3. İhale uhdesinde kalacak kişilerin ihale bedelinin nakden yatırılması gerekmektedir. Mahsuplaşma kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 4. Belirtilen süre içerisinde satış bedelinin ödenmemesi durumunda ihale feshedilecek ve geçici teminatlar belediyeye gelir olarak kaydedilecektir.
 5. S Plaka  bedeli peşin olarak tahsil edilecektir.
 6.  İhale Komisyonu haddi layık görülmedikçe ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 7.  İhaleden dolayı Tahakkuk edecek vergi, resim ve her türlü harç alıcıya aittir.
 8.  Son Müracaat tarihi, ihale tarihinden bir gün öncesi 17:00 saatine kadardır.
 9.  Bu şartnamenin veya yapılacak sözleşmenin hüküm ve takibinden doğabilecek ihtilaflar GÜROYMAK MAHKEMELERİ’ nde çözümlenir.
 10.  İş bu şartname (15) maddeden ibaret olarak hazırlanmıştır.

 

 

E-Belediye / Online İşlemler
E-Belediye / Online İşlemler
Üye Girişi
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı