19 Temmuz 2024 Cuma

İŞ İLANI - SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI

GÜROYMAK

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

 

Güroymak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, aşağıda belirtilen niteliklerde 6 (Altı) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alınacaktır. Personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ

İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

Alınacak Personel Sayısı: 6-(Altı)

İşin Özeti : 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu kararında belirtilen görevler ile Vakıf Müdürünün vereceği diğer görevlerini yerine getirir.

 

A.ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

 

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 

2.Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

 

3.Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

 

4.Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.

 

5.Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

 

6.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7.Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

 

8.İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

 

9.Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin Özel Şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmak ve Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından en son puanı açıklanan 2021 veya 2022 Yılları Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 Puan türüne göre en az 60 puan almış olmak

 

 

 

 

B. ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

 

1.4 Yıllık Yükseköğretim kurumlarının Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik(PDR),Sosyal Hizmetler, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Denetim Bölümlerinden  birinden mezun olmak.

2.Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından en son puanı açıklanan 2 (iki) Kamu Personeli Seçme Sınavından( 2021-2022)KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

3.Bilgisayar ve Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak. (Transkript veya MEB onaylı sertifika ile belgelemek)

4.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

5. Erkek adaylar için En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

6.İlan tarihinden önce Güroymak ilçesinde en az 6 aydır ikamet ediyor olmak. İlan tarihi itibari ile geçmişe dönük beyan ve tesciller kabul edilmeyecek.

7.Seyahat engeli bulunmamak.

8.Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

9.Öğrenmeye ve sürekli gelişime açık olmak

10.Bir aday sadece bir unvana başvurabilir. Birden fazla pozisyona başvurularında geçersiz sayılacak.

11. Alınacak 6 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinden 3 Kişi 4 Yıllık Üniversitelerin Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunu, 2 kişi Sosyoloji, Psikoloji ,Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Mezunu ve 1 kişi de Muhasebe ve finans Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ,Muhasebe ve Denetim Bölümlerinden mezun olma şartı aranacaktır. Bu sebeple 4 Yıllık Üniversitelerin Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunlarından 2021-2022 KPSS P3 Puan türünden en yüksek puanı alan 15 kişi, Sosyoloji, Psikoloji ,Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Mezunlarından 2021-2022 KPSS P3 Puan türünden en yüksek puanı alan ilk 10 kişi, Muhasebe ve finans Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ,Muhasebe ve Denetim Bölüm mezunlarından 2021-2022 KPSS P3 Puan türünden en yüksek puanı alan ilk 5 kişi mülakata davet edilecektir.

     

C. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER.

 

    1 –Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü personel başvuru formu (online başvuru sırasında  verilen form.) 

    2 – Özgeçmiş. 

    3 – 2021 veya 2022 yılları KPSS sonuç belgesi ÖSYM sisteminde alınan belge veya e devlet üzerinden alınan barkotlu belge. 

    4 – Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi. 

    5 – Güncel tarihli ikametgah ilmuhaberi. 

    6 – Kimlik fotokopisi.

    7– Adli sicil kaydı. 

    8-  En az B sınıfı Sürücü Belgesi 

    9 – 2 adet vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içinde çekilmiş) 

   10–Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığına dair Sağlık Raporu.

  11-Özel şartlarda belirtilen bilgisayar kullandığına dair transkript veya MEB onaylı sertifika

  12-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak. Askerlikle ilişkisi olmadığını gösterir belge aslı veya e devlet üzerinden alınan barkotlu belge.

 

NOT: Belgeler, mülakattan önce kuruma teslim edilmiş olacaktır. Belgelerini teslim etmeyen adaylar mülakat listesine giremeyecek ve eksik belge ile başvuru kabul edilmeyecektir. Teslim edilen belgeler hiçbir suretle iade edilmeyecektir.

 

 

 

 

D. SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 

1- Başvurular 16/11/2022 ve 22/11/2022 tarihleri arasında https://vakifilan.aile.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. 

2-Online başvurusunu tamamlayan adaylar başvuru için istenen belgeleri 23/11/2022 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) Güroymak S.Y.D.Vakfına (……………………………….) elden veya postayla teslim etmek zorundadır. Bu tarihten sonra evrak teslim alınmayacaktır.

 

3-Belgelerin teslim edilme sonrasında başvurusu kesinleşen adaylar arasında vakıfça belirlenen şartlara uygunluğa göre Kamu personel seçme sınavında KPSS P3 türünde almış oldukları puanlar itibariyle sıralanan en yüksek puanlı Adaylardan başlayarak en yüksek puanlı 30 kişi mülakata çağrılarak alınacaktır.

 

4-Gerekli şartları taşıyan adaylar 24 / 11 /2022 tarihinde ilgililere duyurulacaktır..

 

5-Mülakat tarihi bilahare belirlenerek ilgililere duyurulacaktır.

 

6-Mülakat Güroymak kaymakamlık toplantı salonunda yapılacaktır.

 

E. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, MÜLAKAT KONUSU VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

 

1-Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde belirtilen unvan için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar mülakata çağrılmayacaktır.

 

2-Mülakatta adaylar;

a. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

b. 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma kanunu

c. 4857 Sayılı İş Kanunu

d. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile ilgili konular

e. Güroymak İle İlgili Sorular

f. Genel Kültür yönlerinden değerlendirilecektir

 

3-Mülakat sonuçları ilgililere ayrıca duyurulacaktır.

4- Atanmaya hak kazanan adayın, sonucun tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Güroymak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na şahsen teslim etmesi gerekmektedir.

 

5- Mülakatı kazanan adayın beyan vermeyi veya aranılan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması, ayrıca istenilen belgeleri süresi içinde teslim edememesi durumu ile yapılacak olan Güvenlik Soruşturması neticesinde olumsuz bir durumla karşılaşması halinde aday ile sözleşme imzalanmayacaktır. Bu durumda Mülakat Komisyonunca belirlenecek yedek aday çağrılacaktır.

NOT :

  • İlanda belirtilen şartları taşımayan adayların evrakları teslim alınmayacaktır.
  • Mülakat sınavında başarılı olanlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra işe başlatılacaktır.
  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyeti mülakat sonucunda personel alıp, almamakta ve gerektiğinde mülakatı tek taraflı iptal etme konusunda serbesttir.

 

İLANEN DUYURULUR 16 /11/2022

 

İLETİŞİM

 

Güroymak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Şirintepe Mah.Halk Eğitim Merkezi Binası Zemin kat-Güroymak/BİTLİS

Tel:(04345114297) Gsm (0.536.596.91.58- 0.537.409.66.72)

 

                                                                                                      

                                                                                               Ramazan CANKALOĞLU

                                                                                                                        Kaymakam

                                                                                                                      Vakıf Başkanı

E-Belediye / Online İşlemler
E-Belediye / Online İşlemler
Üye Girişi
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı